Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Coronaanpassat representantskap

2020-04-29 Partsrådet har haft sitt årliga representantskap för första gången i digital form.

Årets representantskap genomfördes i form av ett webbinarium med mentometerröstning i enlighet med restriktionerna för att minska spridningen av covid-19. Målet var att göra ett digitalt lättillgängligt möte för deltagarna och samtidigt säkerställa dokumentationen både av mötet och omröstningarna. Från en studio ledde representantskapets ordförande mötet.


Fredrik Bäckström, ordförande, i studion.
Foto: Catharina Biesèrt

– Mötet gick bra. Jag gav stort utrymme för att fråga och lämna synpunkter i chatten och omröstningen var lite omständlig. Det tog extra tid. Men jag saknar samtalen som sker runt ett fysiskt möte, säger ordförande Fredrik Bäckström från Seko.

Styrelsens vice ordförande Lena Emanuelsson inledde med några ord om 2019 samt redogjorde senare för styrelsens förslag till övergripande verksamhetsinriktning för 2020.

Till och med nästa ordinarie representantskap är Carl Durling från Arbetsgivarverket ordförande och Anders Lindström från Saco-S vice ordförande.

LÄS PARTSRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
I verksamhetsberättelsen berättar Försäkringskassan och Riksrevisionen hur de använt Hållbart arbetslivs tjänster i sitt partsgemensamma arbete. Läs verksamhetsberättelsen här.

Läs mer om hur representantskapet fungerar här.

Publicerad: 2020-04-29

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.