Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Fokus på förändring när representantskapet möttes

2012-04-23 Samhället förändras i rasande takt. Som myndighet handlar det om att försöka gå i takt med tiden.

ad06e58807c6f950727b54d37f86af419a22e711

För inte så länge sedan såg telefonen såg ut så här. Men idag ter sig en telefon med nummerskiva antik. Hur ser det då inte ut om fem år, undrar IT-professorn Bo Dahlbom. Foto: Camilla Cherry

Om den utvecklingen, och hur den påverkar våra myndigheter, berättade IT-professorn och forskningschefen Bo Dahlbom på Partsrådets representantskapsmöte den 18 april 2012.

Han valde att med sju centrala begrepp beskriva den allt mer accelererande samhällsutvecklingen. Via orden Förändring, Tillväxt, Marknad, Globalisering, Internet, Företag, Innovation och Produktivitet redovisade han sin syn på utvecklingen från bonde- till IT-samhälle – en utveckling som fortsätter i accelererande tempo.

Myndigheternas roll i samhällsutvecklingen
– Man kan säga att vi under de senaste 150 åren gått från bondesamhälle via ett inåtvänt fabrikssamhälle med tillhörande folkhem, till att nu befinna oss i ett utåtriktat och uppkopplat tjänstesamhälle. BNP per capita har sedan år 1900 ökat med 50 gånger. I det samhället måste myndigheterna sluta förvalta det förflutna, för att istället se framåt och bli alltmer on line och bejaka förändring.

Publiken hade både invändningar och positiva funderingar kring den en timme långa föreläsningen.

Ulf Bengtsson, Partsrådets ordförande betonade vikten av att diskutera hur myndigheterna kan anpassa sig till den rådande verklighetsutvecklingen.

– Vi måste fortsätta att fråga oss vilken roll vi som parter har, och ska ha, i denna samhällsutveckling.

Stor efterfrågan på utbildning
Efter genomgångna formella ärenden redovisade respektive arbetsområde hur arbetet fortskrider. Först ut var Monika Dahlbom, ordförande i styrgruppen för Stöd till lokal lönebildning:

–Under maj och juni kommer mellan 25 och 30 personer vid sju olika tillfällen att få chansen att fördjupa sig i BESTA-vägen, en metod myndigheter kan använda sig av i lönebildningsprocessen till stöd för att undvika osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Efterfrågan på våra utbildningar i BESTA-vägen är mycket stor, vilket är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Hela 60 myndigheter är representerade på våra fördjupningskurser.

Fokus på daglig verksamhet
Därefter berättade Anders Stålsby, styrgruppens ordförande, och Allan Schűrer, projektledare, om arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Efter tre genomförda inspirationsseminarier för omkring 200 personer ska fyra utvecklingsseminarier för 44 deltagare hållas under våren och början av hösten.

Dessutom genomför arbetsområdet en större avslutningskonferens i oktober.

Anders Stålsby och Allan Schűrer påtalade bland annat hur viktigt det är att lägga fokus på det dagliga, egeninitierade förändringsarbetet i verksamheten. Syftet är att inspirera till en positiv miljö för förändring i en dynamisk omvärld. Arbetsområdet berör frågor om ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt arbetar med olika metoder kopplade till deltagarnas behov.

Arbetsområdet har myntat begreppet ”Agil verksamhetsutveckling” för att betona att det inte bara handlar om ledning och styrning, utan om ett dynamiskt, strukturellt och kulturellt förhållningssätt för chefer och medarbetare i en miljö som är till nytta för båda gruppernas utveckling.

Ett system för samverkan
Inom det tredje arbetsområdet Stöd till samverkan på lokal nivå har man hittills genomfört tre konferenser:

– Målet är att skapa ett system för samverkan i vardagen som metod för verksamhetsutveckling. Vi kallar den Samverkan 2.0, berättade styrgruppens ordförande Ken Johnsson.

Förutom ett antal konferenser direkt riktade till enskilda myndigheters lokala parter ska arbetsområdet bygga upp ett antal nätverk för att fundera över roller och innehåll i den lokala samverkan. Målet är att formulera nya former för samverkan till stöd för verksamhetens utveckling.

Ett webbaserat arbetsmaterial är på gång med dels texter, dels ett utvärderingsverktyg för lokal samverkan. Arbetsområdet kommer även att arrangera konferenser för att återföra kunskap till de centrala parterna,

Projekt vill förebygga stress
På plats fanns även Eva Lindahl från Rikspolisstyrelsen, som berättade om Kungafondens forskningsprojekt där Partsrådet är medfinansiär. Projektet handlar om att motverka den låggradiga stress som drabbar personal inom så kallade blåljusmyndigheter som Totalförsvaret, Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket.

– Målet är att skapa ett virtuellt träningsprogram som ska fungera förebyggande, berättade Eva Lindahl.

Publicerad: 2012-04-23

Bo Dahlbom: Framtid och Trender

Presentation Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.