Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Uppföljning och framåtblick

2010-02-05 Under våren 2010 genomför Partsrådet en rad seminarier, utbildningar och andra aktiviteter. De tre arbetsområdena Stöd till lokal lönebildning, Jämställda arbetsplatser och Stöd till lokal samverkan förlängs till slutet av september, medan Satsa friskt avslutas i oktober.

Det är litet av den information som framkom på representantskapets möte den 23-24 november. Mötet, som samlade omkring 50 deltagare, innehöll såväl tillbakablickar som uppföljningar och planering för framtiden.

Peter Henriksson, sammankallande i styrgruppen för Satsa friskt, berättade om vad som är på gång under nästa år: Rehab-peng, karriärrådgivning, programmet Omstart och fördjupningsseminarier inom Hot och våld.

Dessutom genomförs tre utbildningar: Från projekt till löpande verksamhet, LEAD (om coachning av medarbetare) och utbildningen Förändring och motstånd.

Mathias Blob från konsultföretaget Ramböll redovisade vad som hittills kommit fram i utvärderingen av Satsa friskt.

Viktiga framgångsfaktorer i projekten har varit att:

  • projektet utgår från verksamhetsnära behov
  •  projektet förankras på ett tidigt stadium i hela organisationen
  • förstudie underlättar förankring
  • tidig planering av vad som ska hända efter projektet projektmål måste sättas i relation till verksamhetsmålen
  • regelbundna uppföljningar för att kolla vart man är på väg

Publicerad: 2010-02-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.