Om oss

Verksamhetsberättelse 2010

den 11 april 2011

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Ladda ner material