Om oss

Verksamhetsberättelse 2011

den 9 april 2012

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA-vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

Ladda ner material