Om oss

Verksamhetsberättelse 2012

den 8 april 2013

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv. Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013. En nyhet var Partsrådet stödinsatser mot lokala parter i den lokala lönebildningen, anpassat till de olika centrala avtal som gäller.

Ladda ner material