Om oss

Verksamhetsberättelse 2013

den 13 april 2015

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföreträdare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksamheten ett högt betyg. Texterna i verksamhetsberättelsen utgår från Partsrådets fyra arbetsområden och hur lokala parter på olika myndigheter har arbetat inom ramen för dessa.

Inom arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal samverkan berättar Specialpedagogiska skolmyndigheten om en samverkansutbildning som omfattade samtliga av myndighetens arbetslag i Norra regionen.

Inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd berättar Länsstyrelsen i Södermanlands län om sitt arbete med att hitta en tydligare gemensam identitet, och hur de fick stöd för detta genom Partsrådets utvecklingsprogram.

Lokala parter på Lantmäteriet beskriver hur de har använt metodstödet BESTA-vägen i sitt arbete med löneanalys, inom arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

På Rättsmedicinalverket har fokus inom arbetsmiljöarbetet legat på att hantera hot och våld på jobbet. Arbetet med detta beskrivs i avsnittet om arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.

En text i verksamhetsberättelsen handlar vidare om arbetstagarkonsultens arbete.

Utöver artiklar om 2013 års verksamhet innehåller verksamhetsberättelsen Partsrådets förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Ladda ner material