Om oss

Verksamhetsberättelse 2017

den 8 april 2018

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så beskriver styrelsen Partsrådets verksamhet på 20 sekunder. Ibland kan syftet med verksamheten överskuggas av löpande verksamhetsfrågor, men under 2017 har styrelsen valt att sätta fokus på grunduppdraget. Vad Partsrådet gör bestäms i centrala förhandlingar och bygger på problem som centrala parter vill ändra på. När arbetsgivare och fack jobbar tillsammans ger det större effekt.

I januari startade de uppdrag som Partsrådet fick av centrala parter i samband med avtalsrörelsen 2016. Två arbetsområden kom igång med utbildningar och seminarier redan under våren. Under året har dock framför allt stödet på Partsrådets hemsida utvecklats. Arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har tagit fram en mer användarvänlig hemsida där det är lättare att hitta bland allt stödmaterial som finns. Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå har publicerat ett verktyg till stöd för lokala parters gemensamma utvecklingsarbete för att implementera avtalet Samverkan för framtiden. Partsrådets webbplats nyttjades flitigt av 10 000 besökare som tittade på 53 000 sidor. Webbsidan Hot på jobbet hade över 11 000 sidvisningar. Antalet prenume- ranter på hemsidans nya artiklar ökade med 45 procent till över 1 500.

Sammanlagt under 2017 deltog 750 partsföreträdare i 20 aktivi-teter. Av uppföljningarna framgår att aktiviteterna är mycket uppskattade och att de bidrar till att stärka rollen som partsföre-trädare på myndigheterna.

Under året publicerades 16 artiklar och nio filmer. Filmerna har haft i genomsnitt över 80 visningar var. All time high har filmen Om kränkande särbehandling, som visats 460 gånger under året och över 700 gånger sedan den publicerades 2016. Det är ett exempel som visar hur angelägen och aktuell Partsrådets verksamhet är.

Vi vill framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbets-grupper och till övriga medverkande i verksamheten. Ett stort tack också till dig som deltagit i aktiviteter och nyttjat Partsrådets stöd under året – det är via dig som Partsrådets verksamhet kan bidra till bättre statliga arbetsplatser.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Ladda ner material