Digital arbetsmiljö

2018-03-07 Jan Gulliksen är en av Sveriges främsta experter på samhällelig digitalisering. På Partsrådets seminarium pratade han om digital arbetsmiljö och nya jobb som skapas som en följd av digitaliseringen.

Jan Gulliksen har en imponerande meritförteckning. Han är professor och vicerektor för digitalisering på KTH och sitter med i regeringens digitaliseringsråd. Dessutom är han nationell digital champion, med – enligt EU-kommissionens formulering – personligt ansvar för att få alla svenskar att använda internet och att förbättra den digitala kunskapen i Sverige. Alla EU-länder utser en digital champion.

På Partsrådets seminarium betonade Jan Gulliksen att digitalisering inte handlar om datorisering.

–Digitalisering är verksamhetsförändring. Det är verksamhetsutveckling där digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Jan Gulliksen gjorde en jämförelse med musikindustrin, där han menade att den digitala utvecklingen började för över hundra år sedan. Då uppfann Edison trattgrammofonen och människor var inte längre tvungna att gå på konserter för att lyssna på musik. Edison använde vaxrullar. Sedan kom de gamla ”stenkakorna”, LP-skivor, kassetter och CD-skivor innan musiken genom tjänster som Spotify klev in i en digital miljö.

Fyra förslag

I dag har digitalisering blivit en av de mest omtalade företeelserna i samhället. 2012, när Jan Gulliksen tillträdde sitt uppdrag som digital champion för Sverige och tog plats i regeringens nytillsatta digitaliseringskommission, anordnades totalt fem seminarier i Almedalen på temat digitalisering. År 2016 handlade cirka 500 av Almedalsseminarierna om digitalisering.

När Digitaliseringskommissionen kom med sitt slutbetänkande 2016 innehöll det fyra övergripande förslag:

  1. Sverige behöver en organisation som främjar digitalisering.

Sedan dess har regeringen tagit initiativ till en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska inrättas i Sundsvall. Dessutom bildades Digitaliseringsrådet i mars 2017.

  1. Sverige behöver en strategi för digitalisering.

I maj 2017 antogs Sveriges digitaliseringsstrategi.

  1. Det digitala ledarskapet behöver stärkas.

Jan Gulliksen menade att det saknas kompetens inom området. Inte minst är det viktigt att landets skolledare blir digitalt utbildade.

  1. Det krävs kompetens för digitalisering.

Det handlar om att prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället.

 

Nya digitala jobb

Hälften av de jobb som finns idag förväntas försvinna under de närmaste 20 åren, som en följd av digitaliseringen. I mångt och mycket är det smutsiga och monotona jobb som försvinner. Det jobb som toppar listan, med 98 procents risk att försvinna, är dock fotomodell.

Jobb som kräver sociala förmågor, som lärare och präster, löper minst risk att försvinna.

Jan Gulliksen betonade att det även kommer att skapas nya jobb, som en följd av digitaliseringen.

–När jag var inne och tittade på LinkedIn såg jag att de tio snabbast växande jobben var sådana som inte fanns för tio år sedan. Åtta av tio hade något med digitalisering att göra, sa han.

Exempel på sådana jobb är molntjänstspecialist, big data-arkitekt, UI/UX designer, androidutvecklare, digital marknadsföringsspecialist och IOS-utvecklare.

 

Digital arbetsmiljö

Idag använder 75 procent av arbetskraften dagligen IT i sitt arbete. Personer med administrativt arbete använder ofta IT under hela arbetstiden.

Jan Gulliksen pratade om den digitala arbetsmiljön och menade då arbetsmiljö som är en följd av att stödsystem och verktyg digitaliseras.

–Man måste beakta även den digitala arbetsmiljön när man gör arbetsmiljöinspektioner. E-post är till exempel ett av de största arbetsmiljöproblemen idag, men det lyfts aldrig upp som ett arbetsmiljöproblem, sa Jan Gulliksen.

Han menade att den allra viktigaste arbetsmiljöåtgärden är kompetensutveckling.

Enligt Jan Gulliksen är digitala arbetsmiljöproblem beroende av tre faktorer – krav, kontroll och stöd.

Krav handlar om vilka krav vi har på oss i vårt arbete. Kontroll handlar om vår förmåga att styra hur vi gör arbetet. Stöd handlar om vilket stöd som finns i organisationen – från ledningen och från IT-system.

–Har vi en arbetssituation med låg kontroll, svagt stöd och höga krav blir det ohållbart. Om man däremot har hög kontroll och starkt stöd kan man kanske klara höga krav, sa Jan Gulliksen.

Den föreskrift som styr den digitala arbetsmiljön är ”AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm”. Jan Gulliksen menade att det är lite skrämmande att en av de äldsta arbetsmiljöföreskrifterna ska handla om digital arbetsmiljö. Samtidigt menade han att innehållet i förskriften är förvånansvärt bra.

–Det är jättebra punkter i föreskriften, om man bara följde dem. Förhoppningsvis får vi en ny föreskrift om digitala arbetsmiljöer om några år. Men texterna och formuleringarna kan vara ungefär desamma.