Fyra deltagare om seminariet om lönebildning

2010-04-12 Vi frågade fyra deltagare under seminariet om lönebildning (2010) vad de tyckte om innehållet och varför de var där.

Frida Åström, personalspecialist, Socialstyrelsen

Jag har inte tidigare jobbat med lönebildning och känner att det finns mycket att lära. FMV:s föredragning var väldigt intressant, framför allt deras redovisning av framgångsfaktorer och relationen mellan parterna. En viktig slutsats från seminariet är att vi måste arbeta kontinuerligt med integrering av verksamhetsmål och lönebildning utifrån en gemensam målbild.

Folke Lundberg, Saco-S, Högskolan Väst
Flera myndigheter har uppenbarligen kommit långt med det här ochvi vill höra hur de har burit sig åt. Vi har börjat litet, men har långt kvar. Det verkar som om FMV ligger i framkant. Gäller också att informera hela organisationen om den här processen. Högskolan å sin sida har litet speciell i sin organisation, bland annat det faktum att chefer tillsätts under begränsad tid. Det kräver särskilda insatser. Jag har fått många intryck i dag och börjar förstå att det krävs ett kontinuerligt arbete.

Ronnie Nilsson, personalstrateg, Institutet för språk- och folkminnen
Det finns en ambition i vår myndighet att jobba mer strategiskt med lönefrågor och att använda lönebildning som styrmedel. Jag är här tillsammans med tre arbetstagarrepresentanter och vi vill få en gemensam bild av hur det är att jobba med strategisk lönebildning. Ett grundtips är att ha en god planering, förankra arbetet i ledningsgrupp och parter och se till att alla har samma målbild. Det gäller också att vara ute i god tid.

Stefan Djurström, klubbordförande Seko, Uppsala universitet
Jag är intresserad av att se hur andra arbetar med lönebildning. För många grupper fungerar det här med lönesättande samtal säkert bra. Men våra medlemmar jobbar ofta långt ifrån lönesättande chefer, och det skapar en oro över att cheferna inte vet vad den enskilde medarbetaren arbetar med. Det försvårar ju en bra bedömning. Därför behöver vi företräda våra medlemmar i lönesättningen.

Publicerad: 2010-04-12