Gamla föreställningar hinder för samverkan

2012-12-21 I slutet av november 2012 genomförde arbetsområdet ett seminarium med temat Om ledarskap och medarbetarskap – hur påverkas samverkan av relationen?

3bb30e985f22d0e7e6b01d01a86c1a2fb076e476

Mats Tyrstrup efterlyser ett kontinuerligt samspel mellan ledare och medarbetare. Foto: Naturvetarna

Mats Tyrstrup är ekonomie doktor och forskar sedan många år vid Center for Advanced Studies in Leadership, Handelshögskolan i Stockholm. Han använder många olika perspektiv för att kunna förstå hur ledarskap utvecklas. Ett perspektiv är medarbetarskap, ett annat arbetsorganisering, ett tredje samverkan.

Uppdelning av arbetet

Mats Tyrstrup menar att ett skäl till att samverkan och relationerna mellan chefer och medarbetare har svårt att ”lyfta” i dagens arbetsliv är att vi lever kvar med gamla föreställningar om chefs- och ledarskap som var funktionella i industrisamhället. Principen var att dela upp arbetet – en del tänkte, andra utförde.

Denna princip har följt oss in i 2000-talet. Vi delar fortfarande upp arbetet genom fördelning av befogenheter, resurser, positioner och mycket annat. Vi ser därmed ledaren som proaktiv och medarbetarna (de ledda) som passiva.

Den stora utmaningen i dagens arbetsliv är att foga samman och släppa föreställningen om att arbetsuppdelning leder till effektivitet. Konsten är att kunna hantera relationer, inte att fördela uppgifter och funktioner, och att kunna smälta samman löpande arbete, utvecklingsarbete och förändringsarbete.

”Organisatoriska mellanrum”

Enligt Mats Tyrstrup finns det mycket som går att utveckla inom befintliga organisationsstrukturer. När arbete organiseras utifrån principen om uppdelning och alltför snävt satt funktionalitet uppstår ”organisatoriska mellanrum”, där ansvaret tar slut för en enhet utan att någon annan tar vid. Dessa mellanrum finner vi såväl inom en organisation som mellan organisationer.

Hans övertygelse är att ”moderna organisationer finns i huvudet på folk” och att vi gemensamt måste arbeta fram nya mind-sets. Mind- sets är mycket kraftfulla verktyg. Inte minst med berättelsers hjälp kan vi tillsammans tänka kring vad vi håller på med. Osäkerheten löses inte enbart med hjälp av nya mind-sets, men vi blir bättre förberedda för att kunna tänka ut svaren på frågan vad vi ska gör när vi ställs inför helt oväntad förändring.

Gemensam förståelse

I den nära framtidens arbete är konsten att ”rita kartan samtidigt som man orienterar”. Det går om chefer och medarbetare tillsammans bygger upp en gemensam förståelse för sin verksamhet och allt kring denna. Rollerna som ledare och medarbetare samspelar ständigt. Därför, menar Mats Tyrstrup, måste ledarskap och medarbetarskap förstås som en relation!

En deltagare instämmer med Mats och säger: ”Nu diskuterar vi oftast medarbetarskap för sig och ledarskap var för sig. Vi måste göra det gemensamt och samtidigt”.

Publicerad: 2012-12-21