Hot på jobbet

Hot på jobbet låg som en hemsida och vände sig till tjänstemän inom staten. De ska vara chefer, medarbetare, fackliga representanter eller specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner.

Det rör information om det som kallas otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption, som utförs av personer utanför myndigheten och som är riktat mot anställda eller myndigheten som sådan. Hemsidan gav råd och tips om hur man kan hantera och motverka sådan påverkan.

Syftet var att på ett lättillgängligt sätt:

  • tillhandahålla verktyg för utvecklingsarbete
  • sprida kunskaper om möjligheter att motverka otillåten påverkan
  • inspirera de lokala parterna till insatser
  • utgöra en portal inom ämnet med länkar och hänvisningar i relevanta publikationer.

Partsrådet/satsa friskt och Brottsförebyggande rådet (Brå) har i samarbete utvecklat webbplatsen och en handbok mot otillåten påverkan. Brå ger ut handboken (finns bifogad nedan) och Partsrådet ansvarade för webbplatsen.

De olika avsnitten och innehållet på webbplatsen var helt och till fullo uppbygd på den handbok som Brå gav ut. För fördjupningsmöjligheter se bifogad PDF.

Publicerad: 2014-04-30