Hur du kan arbeta med detta material

2012-12-19 Verksam Samverkan är tänkt som stöd och stimulans till alla som vill använda eller utveckla samverkan som metod. Det är utformat med ambitionen att vara maximalt flexibelt, tankeväckande och energigivande men minimalt styrande. Det erbjuder många olika ingångar, har ingen given början eller givet slut.

Tanken är att det ska kunna användas både individuellt och som underlag till diskussion i samverkansgrupper.

Genom att klicka nedan – Olika roller – hittar du introduktioner som utgår från de olika roller som deltagarna i samverkansarbetet kan ha.

Nedan under Samverkans ABC finner du ett trettiotal viktiga begrepp. Det är enkelt att välja ett begrepp, skriva ut den korta texten – på maximalt en sida – kopiera och ta med till samverkansgruppen som ett diskussionsunderlag.

Ovan kan du även hitta länkar till de dokument som tillsammans utgör den yttre ramen för samverkansarbetet; hela texten i det centrala kollektivavtalet ”Samverkan för Utveckling”, Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen.

Publicerad: 2012-12-19