Innovativa aktiviteter

2019-03-25 Partsrådet arrangerar ett innovationslabb och ett studiebesök på Microsoft om innovation i samhällets tjänst under våren. Syftet är att inspirera och underlätta för statliga verksamheter i arbetet med innovation och utveckling.

–Innovation och utveckling är en angelägenhet för alla, både arbetsgivare och medarbetare. Statliga verksamheter måste kunna möta de förväntningar som finns från medborgare och företag och för det krävs innovation och utveckling, säger Anders Stålsby på Arbetsgivarverket, som är ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Arbetsområdet erbjuder aktiviteter som syftar till att inspirera och öka kunskapen om innovation och utveckling hos statliga verksamheter. Något som är viktigt även ur ett partsperspektiv – genom att arbetsgivare och fackliga företrädare tillsammans diskuterar frågorna ökar möjligheterna att få till stånd innovation och utveckling inom staten.

–För att lyckas med innovationsarbetet måste så många som möjligt vara med. Det blir svårt att implementera nya arbetssätt annars, säger Fredrik Bäckström, som representerar Seko i arbetsgruppen.

–Vi hoppas att våra aktiviteter ska göra så att det blir lättare att ta sig an frågor som rör innovation och utveckling, säger Anders Stålsby.

Den 2 april anordnar Partsrådet ett studiebesök på Microsoft på temat ”Innovation i samhällets tjänst”. Studiebesöket handlar om vad digital transformation innebär för offentlig sektor och vilka kompetenser som kommer att vara nödvändiga i den digitala världen. Lokala partsföreträdare får en unik inblick i den senaste tekniska utvecklingen och möjlighet att ta del av hur offentlig förvaltning använder sig av tekniken, samt erfarenhetsutbyte med partsföreträdare på andra statliga verksamheter. Läs mer och anmäl dig till studiebesöket.

Partsrådet anordnar också ett innovationlabb under två dagar 8–9 maj. Innovationslabbet hålls på Tekniska museet i Stockholm i samarbete med den digitala designfirman Doberman. Under labbet får deltagarna möjlighet att praktiskt pröva på metoden Design Thinking, genom olika innovationsövningar från verksamhets- och/eller organisationsutmaning till prototyp och test.

Genom att inspirera och visa på nya arbetssätt skapas förutsättningar för innovation i den dagliga verksamheten.  Läs mer och anmäl dig till innovationslabbet.