Inspirationsdag om samverkan

2018-07-03 Arbetsområdet Samverkan planerar för en seminarieserie om Samverkan för framtiden. Deltagarna kommer bland annat att inspireras, få en ökad förståelse för samverkan i praktiken och utrustas med praktiska verktyg för att starta eller ta nästa steg i sitt utvecklingsarbete.

En första inspirationsdag kommer att hållas den 24 september mellan 10.00-15.00. Inbjudan kommer inom kort.

Datum för övriga seminarier och ytterligare information kommer efter sommaren.

 

Samverkan för framtiden – Inspirationsdag 24 september 2018

Centrala parter inspirerar till Samverkan för framtiden genom att bland annat diskutera:

-Varför nuvarande centrala avtal?

-Vinster – möjligheter och utmaningar med Samverkan för framtiden

-Varför lokalt avtal? Vilka frågor bör integrera i det lokala avtalet? Finns det frågor som inte lämpar sig för samverkan?

Samverkan för framtiden – Hur?

-Varför samverkan för framtiden? Vinster för verksamheten, medarbetare, chefer, fackliga mfl.

-Samverkan för framtiden och MBL- Vad samverka om och inte?

-Hur gå till väga för att teckna ett lokalt avtal- frågeställningar i utvecklingsarbetet

-Praktiska exempel om framtagande av avtal, implementering, samverkan längst ut i organisationen, förändring av roller

Samverkan för framtiden – Delaktighet och aktiv dialog

-Hur skapa förutsättningar för delaktighet? Hur skapa en aktiv dialog på arbetsplatsen och transparens i beslutsprocessen?

-Hur skapa tillit i organisationen och mellan roller? Hur komma framåt när inte är överens?

Samverkan för framtiden- Arbetsmiljö

-Seminariet planerat att genomföras efter årsskiftet.