Konflikthantering

Hur förhindrar man att en arbetsplatskonflikt uppstår? Hur agerar man när en konflikt väl har uppstått? Och hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda för att hantera konflikter på den egna myndigheten.

Forskaren Thomas Jordan gav, under en föreläsning 2015, partsföreträdare redskap för att hantera konflikter. Läs artikeln

Utbildningsmaterial och verktyg

Presentation från utbildningen

Konfliktkunskap

Publicerad: 2016-06-07