Kränkande särbehandling

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ställs krav på att alla arbetsplatser ska ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg som underlättar arbetet med att ta fram fungerande rutiner för kränkande särbehandling på den egna myndigheten.

På ett seminarium under våren 2016 med Thomas Jordan fick partsföreträdare hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling. Läs artikeln.

Utbildningsmaterial och verktyg

Presentation från utbildningen

Arbetsblad om Synsätt kring kränkande särbehandling i arbetslivet

Arbetsblad om Vad bör tas med i en policy kring kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Arbetsblad om Frågor att ta ställning till kring utredning av mobbning

Lästips: Utredningar av kränkande särbehandling i arbetslivet

Publicerad: 2016-06-07