Ledare och medarbetare i nya roller

2010-03-22 – Att vara ledare inom högskolan är som att dirigera en samling solister. Det sa Christina Björklund, forskare och ledarskapsstrateg vid Karolinska Institutet, när hon under konferensen Samverkan i kunskapsintensiv verksamhet höll föredrag om ledarskap inom högskolesektorn.

Flera deltagare kände igen sig i bilden av universitetet som en organisation full med individualister som helst lever i sin egen värld eller närmaste grupp. Identiteten ligger främst i det egna ämnet, inte i högskolan som helhet.

Chefer väljs av kollegor, ledarskapet är tidsbegränsat och den rollen går parallellt med uppgiften som handledare för studenter.

Nya krav förändrar ledarrollen
Allt detta gör att universitet och högskolor ofta saknar ett tydligt ledarskap. Men nya krav och villkor kommer att förändra bilden och tillsättningen av ledare:

 • statsmakternas ökade intresse för uppföljning
 • ökat inflytande från EU
 • ökad ekonomisk styrning
 • mer fokus på vissa strategiska områden
 • krav på profilering, resultat och nytta
 • krav på kostnadseffektivitet
 • ökad konkurrens mellan universiteten
 • betoning på managementkultur framför det kollegiala

– Den gamla devisen ”en rektor ska vara snäll, rättvis och inte lägga sig i” är inte längre aktuell. Vad svenska rektorer anser är viktiga ledaregenskaper i framtiden är något helt annat, enligt en tidigare enkät: Förtroende, tillit, synlighet, självkännedom, lyhördhet och professionalism.

Även medarbetarna måste ta ansvar
Men även medarbetarna har ett ansvar för utvecklingen. Att vara medarbetare innebär att ta ansvar för verksamheten, arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor. Dessutom flyter rollerna ihop. Många medarbetare utövar även ledarskap – man är till exempel lärare och handledare.

Ann Fagraeus, konsult vid HR-akuten, listade 10 vägar till ett bra medarbetarskap:

 • bygg upp ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare
 • inrätta rimligt stora chefsområden
 • skapa motivation för medarbetarskap – mer än bara lön
 • ge stöd åt medarbetarskapets utveckling
 • låt medarbetarna ”äga” medarbetarskapet
 • dela på ledarskapet och skärp chefens professionella roll

Publicerad: 2010-03-22