”Lyssna på den drabbade”

2013-09-24 Om någon reagerar väldigt starkt på en händelse som andra bagatelliserar är det alltid något annat, tidigare trauma, i botten. Det betonade Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, när han föreläste på Partsrådets seminarium ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” som hölls i september 2013.

f6cc8aa90a7ed5fc9f5c845e65d117860f6d6aff

Per Sandberg gav rådet att lyssna på den som har drabbats av en kris, men inte tvinga fram några känslor. Foto: Micke Lundström

Per Sandberg berättade om en socialsekreterare vars värld föll ihop totalt när hon blev utsatt för en hotfull narkotikapåverkad socialbidragstagare – trots att hjälp snabbt tillkallades och den hotfulla situationen kunde avvärjas.

Det visade sig efter flera samtal att kvinnans starka reaktion berodde på att hon blivit våldtagen som barn, och aldrig tidigare hade berättat detta för någon.

När vi utsätts för en hotfull situation säger hjärnan först till oss att fly, i nästa steg att ta till kamp. Om inte det går kan man bli paralyserad och – slutligen – underkasta sig totalt.

– Det är när man har varit totalt hjälplös som traumatiseringen kommer, sa Per Sandberg.

Han berättade att relationen till föräldrarna under uppväxten har oerhört stor betydelse för hur man hanterar kriser. Den som har en trygg anknytning till föräldrarna i grunden kan klara mycket i vuxenlivet.

När man ska ta hand om den som har drabbats av en kris bör man i ett första skede bara sitta och lyssna på vad den drabbade själv vill ha för hjälp. Det är viktigt att inte förringa, utan att ta det som har hänt på allvar.

Man ska heller inte förvänta sig att den drabbade ska reagera på ett visst sätt eller göra någon värdering av de reaktioner som den drabbade visar.

Per Sandberg gav följande checklista för det första mötet med den drabbade:
• Se som huvuduppgift att lugna ner – krama om eller håll i handen.
• Ta den drabbade till en trygg plats, bort från den ”jobbiga” platsen.
• Ge faktabaserad information om vad som har hänt, men överlåt åt läkarna att lämna dödsbud.
• Lyssna på det som den drabbade vill berätta, men tvinga inte fram känslor.
• Ta hand om den drabbade (ring anhöriga, följ med hem eller till sjukhus).

– Det är också viktigt att informera andra på arbetsplatsen, att följa upp och anlita hjälp om det behövs.

Publicerad: 2013-09-24