Nätverk ger stöd i samverkansarbetet

2010-09-01 Kompetensbaserad rekrytering och HR-strategi var temat för en nätverksträff i Stockholm i slutet av augusti 2011, arrangerad av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan. Syftet var att diskutera hur och i vilka former samverkan kan komma in som en naturlig del i kompetensförsörjningen.

Naturlig punkt för samverkan
En tyngdpunkt under nätträffen var diskussionen om hur samverkan kommer in i rekryteringsarbetet. Enligt Malin Lindelöw är det ett klassiskt misstag att göra kravspecifikationer utan vare sig partssamverkan eller tillräcklig omsorg om analysen. Det kan leda till felrekryteringar eller att man missar potentiella kandidater.

– Kravspecifikationen är den mest naturliga punkten för samverkan. Därför bör man fråga sig vem som gör kravspecifikationen och när. Varje befattning måste granskas ur olika perspektiv och av så många kontakter som möjligt. Först då kan man få en helhetsbild av vilka förväntningar och krav som gäller.

– Visst, det tar tid. Men har man väl tagit sig över den puckeln har man mycket att vinna, både i tid och i effektivitet. Ett ordentligt grundarbete är en förutsättning för att få den kompetens som krävs.

Specificera arbetsuppgifter
Frågor att ställa sig är: Vad innebär arbetet? Vilka är verksamhetens mål, vad åstadkommer vi tillsammans? Vilka utmaningar kommer vi att möta i framtiden och vilken kompetens kommer att behövas? Därefter bryter man ner svaren i konkreta befattningar och specificerar arbetsuppgifterna i detalj. Det ger en tydlig bild av vad det är man söker.

-Det här är något som lämpar sig väldigt bra för diskussioner på arbetsplatsträffar, förklarade Malin Lindelöw.

Publicerad: 2010-09-01