Ny workshopserie om samverkan

2019-02-19 Partsrådet har tagit fram en workshopserie som ska underlätta för myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet att ta fram lokala samverkansavtal. Workshopserien omfattar fem heldagar, då de deltagande verksamheterna arbetar sig igenom fem faser i processen mot samverkansavtal.

Totalt kommer fyra–fem statliga verksamheter att ges möjlighet att delta i workshopserien, som inleds med ett tvådagarsinternat i april 2019. Sista dag för intresseanmälan är 1 mars.

De deltagande verksamheterna får, med stöd av processledare, arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets verktyg för att ta fram lokala samverkansavtal, utifrån ramavtalet Samverkan för framtiden.

–Syftet med workshopserien är att underlätta för verksamheter att komma vidare med sitt lokala samverkansarbete. Efter att ha gått igenom workshopserien ska verksamheterna ha tagit ett stort kliv framåt i samverkansarbetet och lagt en god grund för ett lokalt samverkansavtal, säger Ken Jonsson, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, som står bakom workshopserien.

Verksamheterna ska delta partsgemensamt med såväl arbetsgivarföreträdare som fackliga företrädare. Upplägget bygger mycket på erfarenhetsutbyte mellan de deltagande verksamheterna och i intresseanmälan krävs en motivering till varför verksamheten bör erbjudas möjlighet att delta i workshopserien.

–Vi gör ett urval utifrån verksamheternas motivering, men försöker även göra en bra matchning med övriga deltagande verksamheter, så att det blir en bra grupp, säger Ken Jonsson.

Workshopserien pågår mellan april och september 2019.

Till kalendern och anmälningslänk.