Nya partsroller i framtidens arbetsliv

2015-05-11 Lokala parters roller stod i fokus på ett seminarium om framtidens arbetsliv.

– Hälften av dagens jobb kommer att kunna rationaliseras bort om 20 år. Det skapas en massa nya jobb också, men det blir en tuff omställningsperiod, sa Ulf Boman, inbjuden föreläsare från Kairos Future.
Tillsammans med kollegan Malena Andersson lotsade han arbetsgivare och lokala fackliga företrädare från statliga verksamheter genom seminariet ”Arbetsliv i förändring – roller som lokala parter”, som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjudit in till.
Ulf Boman hänvisade till prognoser som Stiftelsen för strategisk forskning har gjort, som visar att de nya jobben framför allt kommer de högst betalda med bäst utbildning till del. Det förväntas dock även bli en ökning av de lägst betalda jobben.
– Det finns alltså något slags hopp. De lägst och de högst betalda kommer att hitta andra jobb. Mellangrupperna däremot kommer att få problem, menade Ulf Boman.

”Var unik”
– Ett knep för att klara sig på framtidens arbetsmarknad är att vara så unik att det är svårt att automatisera ens arbetsuppgifter, tipsade Ulf Boman, och menade att en utmaning för lokala parter blir att hantera alla dessa unika individer på framtidens arbetsmarknad.
Kairos Future gör regelbundet undersökningar om vilka grundläggande värderingar personer i åldern 20-25 år har.
I den senaste undersökningen rankades att ha ett bra jobb som allra viktigast i livet. Med ett ”bra jobb” menar de unga att ha ett arbete som man är stolt över, en bra chef som hjälper och stöttar och möjlighet att utvecklas som människa.
– 90 procent av de 16–29-åringar som vi frågade menar att kontinuerlig personlig utveckling kännetecknar en bra karriär. Kan ni hjälpa unga till kontinuerlig personlig utveckling? frågade Ulf Boman deltagarna på seminariet.
Han menade att det kan vara lätt att locka till sig unga – men betydligt svårare att få dem att stanna kvar, vilket är en reell utmaning för arbetsgivarna. Enligt Kairos Futures undersökning ansåg bara 30 procent av de intervjuade att de hade bra utvecklingsmöjligheter på sin nuvarande arbetsplats.
– Utmaningarna handlar om att inte jaga utan utveckla talangerna. Att skapa en bra utvecklingsmiljö, sa Ulf Boman och betonade att mjuka värden är viktigare än hög lön i framtidens arbetsliv.

Framtidens ledarskap
I Kairos Futures undersökning ansåg de unga att en bra chef är lyhörd, tydlig, rak och rättvis och får sina medarbetare att känna att chefen är till för dem. Arbetsgivare som unga förknippar med ett bra ledarskap är Google, Ikea och Försvarsmakten.
Under ledning av Malena Andersson ägnade deltagarna resterande del av seminariet till att diskutera hur de ser att framtidens arbetsliv kommer att påverka deras respektive roller i det lokala samverkansarbetet. En av de slutsatser som lyftes fram var vikten av att vara tydlig inom organisationen med vad man de facto vill uppnå med den lokala samverkan, så att alla förstår och arbetar i samma riktning.

Malena Andersson och Ulf Boman från Kairos Future lotsade partsföreträdarna genom seminariet. Foto: Catharina Biesèrt.

Malena Andersson och Ulf Boman från Kairos Future lotsade partsföreträdarna genom seminariet. Foto: Catharina Biesèrt.

Publicerad: 2015-05-11