Nytt inspirationsmaterial om RALS-T

2019-02-01 Partsrådet har tagit fram inspirationsmaterialet ”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, om tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

 

”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen” ska inspirera till utvecklande samtal mellan arbetsgivaren och Saco-S på respektive myndighet kring utvecklingen av en långsiktig lönebildning utifrån tillsvidareavtalet.

Efter de olika avsnitten i materialet finns frågor att diskutera var part för sig och gemensamt. Inspirationsmaterialet har tagits fram av Arbetsgivarverket och Saco-S.

–Den lokala lönebildningen är central i RALS-T. Vi har tagit fram inspirationsmaterialet för att skapa goda förutsättningar för lokala dialoger kring viktiga delar i avtalet, säger Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

–För att tillämpningen av tillsvidareavtalet ska fungera väl behöver våra lokala företrädare stöd i att kunna ställa rätt frågor, komma med inspel och nya argument i diskussionerna. Där fyller inspirationsmaterialet en viktig funktion, säger Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S och Saco-S representant i styrgruppen.

Till inspirationsmaterialet.