Nytt verktyg för lokal samverkan

2017-11-20 Nu finns ett nytt webbaserat verktyg som lokala parter kan använda i processen att utveckla nytt eller revidera befintligt samverkansavtal. Det har tagits fram av Partsrådets arbetsområde om samverkan.

Webbstödet bygger på de fem processtegen i avtalet Samverkan för framtiden. Under varje steg finns material som ska fungera som inspiration och ge underlag för att partsgemensamt diskutera olika frågeställningar i syfte att skapa en gemensam och hållbar grund för samverkan över tid.

Här finns stöd för parterna att diskutera de olika delarna i samverkansprocessen likväl som de olika rollerna i samverkansarbetet. Det finns filmer, poddar, artiklar, faktatexter och viktiga begrepp att diskutera.

–Tanken med verktyget är att på ett pedagogiskt sätt ge stöd och inspiration till lokala parter i deras arbete med att utveckla en lokal samverkan utifrån det nya avtalet, säger Ken Johnsson, ordförande för arbetsområdets styrgrupp.

Till verktyget