Öppenhet

Utgångspunkten för utvecklingsområdet ”Öppenhet på statliga arbetsplatser” var att förbättra öppenheten och öka dialogen i en verksamhet.

Vinsterna med större öppenhet är bland annat bättre beslutsunderlag, fler utvecklande idéer och en positiv yttre bild av myndigheten. Inre öppenhet är dessutom en förutsättning för yttre öppenhet – demokrati.

Målet för utvecklingsområdet var att

  • bidra till kunskap hos statens chefer och medarbetare om offentlighetsprincipen med tyngdpunkt på yttrande- och meddelarfriheten
    • bidra till en öppen och konstruktiv dialog på myndigheter
    • hitta metoder för att främja öppenhet och erbjuda stöd till myndigheter som vill öka öppenheten på arbetsplatserna genom att systematiskt förbättra dialogen mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan

Publicerad: 2010-02-15