Partsrådet på sociala medier

Nu finns Partsrådet på Facebook och Linkedin.

–Vi vill vara på de plattformar där våra målgrupper finns. Genom att etablera oss på sociala medier hoppas vi kunna nå ut bredare, säger Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström.

Följ oss på Facebook och på Linkedin och ta del av nyheter om partsgemensamt stöd inom arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, lönebildning, samverkan och innovation och utveckling.