Samverkan en fråga om attityd och vilja

2011-11-29 Förhandling eller samverkan, vilket fungerar bäst? Svaret är att de fungerar ungefär lika bra, men i olika sammanhang. Poängen är vilken attityd man har till det hela.

6dc5bac71b4768adcf2726b65ecf19333231266d

Det blev många engagerade diskussioner under seminariet om samverkan – och en hög grad igenkännande när problemen ventilerades. Foto: Camilla Cherry

På ett seminarium i slutet av 2011, arrangerat av arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal samverkan, grävde man litet djupare i de här begreppen.

Så vad är det som krävs för samverkan? Tomas Brytting, docent i företagsekonomi och konsult med inriktning på etik vid Ersta Sköndals Högskola, gav besked:

-Förtroende, välvilja, kompetens, integritet, positiva erfarenheter av tidigare möten samt öppenhet.

Efter att ha gått in djupare på dessa begrepp, gav Tomas Brytting ett exempel från Försonings- och sanningskommissionen i Sydafrika på hur ett förlorat förtroende kan byggas upp:

  • Sanningen måste fram och bli offentlig
  • Felaktigheter namnges och konkretiseras
  • Vem som än har gjort fel så ska det erkännas
  • Drabbade måste få höras oavsett sida
  • Vilja till förändring måste finnas

Det egna ansvaret
Samverkan handlar om att vara intresserad av andra människor. Det handlar också om att aldrig frånsäga sig sitt ansvar. Att betrakta sig själv som maktlös är farligt, även om det kan vara bekvämt.
En modell för välfungerande samverkan kan se ut så här:

• Det finns en hög grad av rationalitet, sakkunskap, öppen diskussion och struktur
• Saklighet i såväl sakfrågor som åsikter
• Lojalitet mot den egna yrkeskunskapen
• Auktoritet – de vill säga makt att genomföra, tydliga mandat, kompetens
• Ett omsorgsfullt och kärleksfullt klimat

Sammanfattningsvis konstaterade Tomas Brytting att det finns fyra förutsättningar för samverkan:

MENING = Man har ett gemensamt mål, arbetet känns meningsfullt och det finns inga dolda agendor
KÄRLEK = Vi har omsorg om varandra och vill varandra väl
AUKTORITET = Alla talar utifrån sitt ansvarsområde och med legitimt mandat
RATIONALITET – det finns en saklighet i både sakfrågor och åsikter

Publicerad: 2011-11-29