Samverkan skapar innovation

2018-05-06 Välkommen till ett frukostseminarium där du får veta hur man kan utnyttja olika spel- och 3D-tekniker för att skapa en innovativ arbetsplats. På Partsrådets andra innovationsfrukost på Tändstickspalatset 18 maj berättar forskaren Sebastiaan Meijer om hur man kan åstadkomma samverkan över organisationsgränserna och därmed även innovation.

Sebastiaan Meijer är professor i vårdlogistik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han och hans forskargrupp har specialiserat sig på att använda spelteorier för att bryta upp gällande strukturer och få människor att samarbeta, från olika verksamhetsområden inom en organisation. På Partsrådets innovationsfrukost berättar han hur man kan gå till väga för att lyckas med detta på statliga myndigheter.

–Samverkan är grunden för innovation. Sebastiaan Meijer har lyckats utnyttja olika spelmekanismer för att åstadkomma samarbeten mellan människor i en organisation som normalt inte arbetar tillsammans. Det är både spännande och inspirerande att höra honom berätta om detta, säger Maria Made, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Frukostseminariet äger rum fredagen den 18 maj kl 07.45–09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Frukost serveras från 07.45, då det finns tid för en halvtimmes nätverkande med lokala parter på andra myndigheter innan seminariet inleds 08.15. Efter Sebastiaan Meijers föreläsning finns möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här senast 11 maj.