Stöd i arbetet

2014-11-10 I ”Verktygslådan” kan du hitta exempel på bland annat mallar, rutiner, policies och bildspel som används inom myndigheter Satsa friskt kommit i kontakt med, för att underlätta rutiner och utvecklingsarbete. Avsikten är inte att presentera material som kan kopieras rakt av utan mer för att tjäna som inspirationskälla och hjälp till eget arbete.

Materialet är i första hand resultat av projekt genomförda av myndigheter med stöd av Satsa friskt.  Respektive myndighet ansvarar för innehållet och för uppdateringar. I flera fall finns underavdelningar som inte redovisas här. ­

Ta kontakt med respektive kontaktperson om du behöver mer upplysningar.