Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundnivå

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) beskriver hur arbetsplatser på ett strukturerat sätt kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Nedan finns grundläggande utbildningsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete och verktyg att använda på den egna myndigheten.

Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet på Partsrådets utbildning hösten 2015. Läs artikeln.

Utbildningsmaterial och verktyg

Utbildningsmaterial

Övergripande arbetsmiljöarbete

Fotbollsplanen

Säkra och förbättra

Trerummaren

En övning om bästa arbetsplatsen

Organisatorisk och social arbetsmiljö – en översikt

Genomgång/riskhantering av arbetsmiljön

Egenkontroll för administrativ personal

Regelstruktur
för Arbetsmiljöverkets föreskrifter som utgår från arbetsmiljölagen

Årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet – Ledning

Årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet – Arbetsgrupp

Självskattning systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets riskbedömning

Riskhantering – översikt

Riskhantering – skiss

Riskhanteringsschema

Roller

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – mall

Returnering av arbetsmiljöuppgifter

Förslag till beskrivning av skyddsombudens uppgifter

Vår samarbetsplattform – skyddsombud & chef

Länkar och rapporter

Länkar

Kunskapsöversikt: Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Publicerad: 2016-06-07