Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Rapport kring ledar- och medarbetarskap

2014-03-10 Rapporten kartlägger kunskaper och förhållningssätt som generellt är väsentliga för chefer och medarbetare för att leda och verka i en verksamhet med ständig förändring.

Rapport kring Ledar- och medarbetarskap

2011-12-31 Rapport Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.