Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Filmer

Här nedan visas filmer från Partsrådets verksamhet i publiceringsordning.

Så sänkte Arbetsförmedlingen i Trollhättan sjuktalen

Publicerad: 2018-04-11 Så sänkte Arbetsförmedlingen i Trollhättan sjuktalen 04:36 minuter
När Britt-Inger Gravander tillträdde som chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan 2014 var uppdraget tydligt. Hon skulle få ner de höga sjuktalen på kontoret. På Partsrådets seminariedag om rehabilitering berättar hon hur hon lyckades med uppdraget – och samtidigt fick in stolthet och arbetsglädje på kontoret.

Läs mer

Partsrådet på en minut

Läs mer

”Psykisk ohälsa är ingen sjukdom”

Publicerad: 2018-03-16 ”Psykisk ohälsa är ingen sjukdom” 07:46 minuter
Psykisk ohälsa är inte samma sak som psykisk sjukdom, påpekar psykiater och beteendeterapeut Åsa Kadowaki.

–Livet känns, det är normalt, slår hon fast på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Läs mer

Tillbaka till jobbet

Publicerad: 2018-04-11 Tillbaka till jobbet 07:40 minuter
Åsa Kruse berättar om hur man kommer tillbaka till jobbet efter stressrelaterad ohälsa, på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Se filmen.

Partsrådet trailer e-utbildning

2018-03-16 Partsrådet trailer e-utbildning  00:52 minuter
Nu lanserar Partsrådet den första av fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Digitaliseringens effekter

2018-03-12 Innovation och utveckling 30.02 minuter
Claudia Olsson är en av Sveriges mest tongivande röster kring digitalisering och utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon inledde Partsrådets inspirationsdag om innovation med en tankeväckande föreläsning.

Se filmen.

Digital arbetsmiljö

2018-03-07 Arbetsmiljö 15.55 minuter
Jan Gulliksen pratade om digital arbetsmiljö på Partsrådets seminarium.

Se filmen.

Sociala robotar

2018-02-19 Innovation och utveckling 07.56 minuter
Peter Säll berättade om Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter och den praktiserande roboten Robin, på Partsrådets inspirationsdag om innovationer.

Se filmen.

Innovationsledning

2018-02-09 Innovation och utveckling 08.59 minuter
I filmen Ledarskapets betydelse i innovationsprocesser berättar Susanne Nilsson, forskare på KTH, om ledarskapets betydelse för innovationer på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Se filmen.

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Innovation och utveckling 8:32 minuter
I filmen Design Thinking – användarcentrerad innovation, berättar Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare i december 2017. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Se filmen

Balans i livet

 2017-12-06 Arbetsmiljö 13.57 minuter
I filmen Att hitta balans med arbetsliv och privatliv presenterar Cecilia Nahnfeldt  en modell för att hitta balans i livet, på Partsrådets seminarium.

Se filmen.

Gränslösa arbeten

2017-11-24 Arbetsmiljö 14.29 minuter
I filmen Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras pratar Christin Mellner om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid, på Partsrådets arbetsmiljöutbildning.

Se filmen.

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Arbetsmiljö 14.24 minuter
I filmen Att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön pratar Lisbeth Rydén om hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Se filmen.

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljö 10.37 minuter
I filmen Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning guidar arbetsmiljöjuristen Per Axell partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Se filmen.

Alkohol i arbetslivet

2017-01-09 Arbetsmiljö 15.05
I filmen Hur hanterar man alkohol och alkoholproblem på arbetsplatsen berättar Ulric Hermansson om hur man kan hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.

Se filmen.

Livsviktig sömn

2016-11-24 Arbetsmiljö 15.41 minuter
I filmen Sömn: Stress,Livsstil & Arbetstider pratar sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt att sömn är väldigt viktigt – men vi behöver mindre sömn än de flesta tror. Det konstaterade han på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade.

Se filmen.

Friska arbetsplatser

2016-11-24 Arbetsmiljö 14.52 minuter.
I filmen Så skapar man hälsosamma arbetsplatser berättar Eva Vingård  om att hälsosamma organisationer inte kommit till av en slump. Det betonade hon på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Se filmen.

Viktigt med evidens

2016-11-09 Arbetsmiljö 13.05 minuter
I filmen Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld lyfter Henrik Belfrage fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Se filmen.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Arbetsmiljö 10.39 minuter
Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Klokare beslutsfattande

2016-10-27 Förändring och utveckling 11.27 minuter
Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Se filmen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2016-10-25 Förändring och utveckling 03.03 minuter
Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.

Se filmen.

Tänkande maskiner

2016-10-04 Förändring och utveckling 12.24 minuter
Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Se filmen.

Kompetens för idag och för framtiden

2016-07-05 Förändring och utveckling 11.00 minuter
För statliga myndigheter blir det allt viktigare att kunna både rekrytera och bibehålla kompetens. Det konstaterade Daniel Brämhagen på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” anordnade i juni.

Se filmen.

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

2016-06-29 Arbetsmiljö 03.20 minuter
En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att fatta rätt beslut på det tredje tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se filmen.

Ska du gå hem redan?

2016-06-07 Arbetsmiljö 09.27 minuter
I filmen Ska du gå hem redan berättar Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet  om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv, på Partsrådets utbildningsdag om nya gränser i arbetslivet som hölls under vintern 2016

Läs mer

Effektivt teamarbete

2016-05-27 Förändring och utveckling 03.24 minuter
I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo.  Hon föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Se filmen.

Framtidstrender

2016-04-11 Förändring och utveckling 09.42 minuter
Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” anordnade.

Se filmen.

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Förändring och utveckling 03.33 minuter
Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

Se filmen.

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Arbetsmiljö 11.29 minuter
Thomas Jordan berättar om hur man kan hantera kränkande särbehandling.  På ett seminarium med honom fick partsföreträdare hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Se filmen.

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljö 12.48 minuter
I filmen berättar Jan Mjörner om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Se filmen.

Hantera konflikter

2015-12-16 Arbetsmiljö 14.18 minuter
Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Se filmen.

Kopplingen mellan arbetstider, sömn och hälsa

2015-12-10 Arbetsmiljö 15.38 minuter
I filmen Stress, Livsstil & Arbetstider pratar Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center om hur stress under dagen leder till bättre sömn på natten,  på Partsrådets seminarium slog han hål på flera myter om sömn.

Se filmen.

Kontorstyper, hälsa och produktivitet

2015-12-10 Arbetsmiljö 11.19 minuter
I filmen Kontorslandskap – Vårt arbetssätt, vår arbetsplats & förändringsresa pratar psykologen och ekonomen Aram Seddigh om kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation under ett ett seminarium anordnat av Partsrådet i november 2015.

Se filmen.

Hantera förändring

2015-12-09 Förändring och utveckling 11.27 minuter
I filmen Vad är nyckeln till ett effektivt kommunikationsarbete berättar Göran Rosberg, partner på Ernst & Young om förändringsarbete.  Göran inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de som bäst hanterar förändring.”

Se filmen.

Förändringskommunikation

2015-12-09 Förändring och utveckling 11.10 minuter
I filmen Förändringskommunikation pratar Sonja Rasin, CEO & Partner på Diplomat Communication om kommunikationens betydelse vid förändring, på ett seminarium i november.

Se filmen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2015-11-23 Förändring och utveckling 04.00 minuter
Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Se filmen.

Fokus på stress

2015-11-04 Arbetsmiljö 12.12 minuter
Stress på gott och på ont stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade i oktober 2015.

Se filmen.

Samarbetskulturer

2015-10-16 Arbetsmiljö 11.28 minuter
I filmen pratar Thomas Jordan, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet om att bygga robusta samarbetskulturer. Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Se filmen.

Viktigt teamarbete

2015-10-15 Förändring och utveckling 13.15 minuter
Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Se filmen.

”Var närvarande som chef”

2015-10-15 Förändring och utveckling 11.35 minuter
I filmen pratar Lisa Ekström om förändringsarbete i arbetsgrupper. Hon gick från högstatusjobbet som försäljningschef på SAS till chef för SAS kundrelationer. En enhet där 24 av 28 medarbetare var placerade på grund av övertalighet.

Se filmen.

Matnyttigt om SAM

2015-10-05 Arbetsmiljö 10.23 minuter
Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Se filmen.

Att leda i förändring

2015-09-25 Förändring och utveckling 03.35 minuter
Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Se filmen.

Steg mot förändring

2015-06-10 Förändring och utveckling 12.30 minuter
Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig. Detta på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se filmen.

Individen i fokus

2015-06-05  Förändring och utveckling 03.32 minuter
Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna resonera kring sina lärdomar av dagen.

Se filmen.

Digitala trender

2015-05-29 Förändring och utveckling 10.57 minuter
I filmen Hur digitalisering förändrar tjänster och produkter gör Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talar om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Lärande inom staten

2015-05-29  Förändring och utveckling 11.18 minuter
Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Våga prata om psykisk ohälsa

2015-05-07 Arbetsmiljö 14.06 minuter
I filmen Om Psykisk ohälsa på jobbet berättar Sussi Schipper och Rickard Bracken, båda från Hjärnkoll om psykisk ohälsa. Varför omges psykisk ohälsa och sjukdom fortfarande av så många tabun? Det var en av frågorna som diskuterades på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom. Sussi Schipper och Rickard Bracken, båda från Hjärnkoll, delade med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning på seminariet.

Se filmen.

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Förändring och utveckling 03.03 minuter
Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark och innovation. Se några av deltagarna resonera kring framtidens utmaningar.

Se filmen.

Fokus på säkerhet

2015-04-27 Arbetsmiljö 12.18 minuter
På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Tankeväckande om etik

2015-04-27 Arbetsmiljö 13.42 minuter
På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Tomas Brytting, professor i organisationsetik och forskningsledare vid Ersta-Sköndal högskola, om bedrägerier och oegentligheter i arbetslivet. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 Förändring och utveckling 56.32 minuter, 00.46 minuter & 00.55 minuter
Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.
Se paneldebatten mellan Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket, Thomas Ericson, organisationschef på Arbetsförmedlingen, Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör på den nya Polismyndigheten och Jan Löwstedt, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessutom intervjuer med två deltagare som resonerar kring dagen och sina lärdomar.

Se filmerna.

Våga lära nytt

2014-12-22 Förändring och utveckling 05.04 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekten bakom Nya moderaterna, om att våga lära nytt.

Se filmen.

Framtiden kan ingen förutspå

2014-12-22 Förändring och utveckling 04.58 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören Stefan Hyttfors på ett tankeväckande, omtumlande och lite utmanande sätt om framtiden.

Se filmen.

Digitaliseringens baksida

2014-12-08 Arbetsmiljö 12.37 minuter
Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, pratade om kränkningar på nätet.

Se filmen.

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08 Arbetsmiljö 10.59 minuter
Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare, gav tänkvärda exempel på att dagens IT-system tagits fram utan tillräcklig tanke på användaren.

Se filmen.

Användbara verktyg vid konflikter

2014-11-03 Arbetsmiljö 14.52 minuter
På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.