Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Filmer

Nedan visas filmer från Partsrådets verksamhet i publiceringsordning. Klicka på rutorna nedanför för att se filmer från olika arbetsområden. Filtreringen fungerar i t.ex. webbläsaren Chrome. För undertexter, klicka i CC.

Filtrera

Webbinarium 23 september: Hälsa på jobbet med arbetsuppgiften i fokus

2020-09-23 Arbetsmiljö 44:15

Ett arbete som känns meningsfullt och som man har inflytande över påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det råder en god stämning på arbetsplatsen. En viktig aspekt i att skapa en hälsosam arbetsplats är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Sara Ingvarsson, psykolog, organisationskonsult och doktorand på Karolinska Institutet, pratar om den organisatoriska aspekten av organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS: 2015:4) och beskriver bland annat följande:

• Hur utvecklar man tydliga förväntningar och former för prioritering?
• Hur kan man utveckla former för systematisk uppföljning av arbetsbelastning?
• Hur balanserar man krav och resurser?

Webbinariet  varvar teoretiska aspekter med praktiska exempel.

Se webbinariet.

Webbinarium 15 september: Engagemang i det nya normala

2020-09-15 Hållbart arbetsliv 35:49

Hållbart arbetsliv bjöd in medarbetarutvecklaren och föreläsaren Niklas Delmar från HejEngagemang till ett samtal om engagemang i det nya normala med programchefen Emilia Liljefrost. Diskussionen kretsade kring frågor som:

• Vad innebär engagemang och varifrån kommer det?
• Hur hänger engagemang ihop med ett hållbart arbetsliv?
• Hur skapar vi engagemang i det nya normala?

Se webbinariet.

Videopodd: Ökat behov av samarbete mellan myndigheter i covid-19-tider

2020-09-11 Innovation och utveckling 07:24

Vad kan vi lära oss av allt som har hänt sedan covid-19 grep in i våra liv och ställde om samhälle och våra arbetsplatser? Vilka trender och spaningar om framtiden kan vi göra? Här möter vi Tobias Degsell, kreativitetsexpert, som bland annat menar att covid-19 har fått många att visa vilka dom verkligen är. Han menar också att behovet av att utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheter ökar i den här typen av extrema tider.

Se videopodden.

Webbinarium 3 september: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

2020-09-03 Arbetsmiljö 21:17

Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Här berättar Lasse Frisk, organisationskonsult, varför samtalet är ett viktigt verktyg i att skapa en hälsosam arbetsplats. Det kan handla om något så enkelt som att stämma av dagligen med sina medarbetare hur dagen ser ut. Lasse pratar också om hur man säkerställer att undersökningar och riskbedömningar resulterar i åtgärder.

Se webbinariet.

Webbinarium 30 juni: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

2020-06-30 Hållbart arbetsliv 41:57

Hur åstadkommer vi beteendeförändringar på riktigt och vilka konsekvenser får det för ett hållbart arbetsliv om vi inte lyckas nå dit? På vilket sätt påverkar organisationen medarbetares och chefers framgång i att ”få det att hända”? I detta webbinarium samtalar programchef Emilia Liljefrost om beteendeförändringar med Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i Medical management.

Se webbinariet.

Arbetsmiljö hemma

2020-06-23 Hållbart arbetsliv 2:18 och 3:30

Hur kan man få till en välfungerande arbetsmiljö när man arbetar hemifrån? Och vad säger lagen? Är det normalt att känna oro inför nya rutiner? Partsrådet har tagit fram ett nytt verktyg bestående av filmer och quiz om arbetsmiljö i hemmet.

Läs mer

Webbinarium 17 juni: Arbetsrättsliga aspekter på otillåten påverkan

2020-06-17 Arbetsmiljö 43:05

Anställda vid statliga myndigheter riskerar allt oftare att drabbas av trakasserier, hot eller våld på jobbet. I vissa fall syftar det till att påverka myndighetsbeslut.

Vilket skydd ger nuvarande lagstiftning för statsanställda som utsätts för trakasserier, hot och våld? Vilka konsekvenser kan trakasserier, hot och våld få för den anställde, verksamheten och samhället?

Vad krävs för att bättre kunna stödja anställda som utsätts för hot, våld och trakasserier på arbetet?

Se webbinariet.

Webbinarium 9 juni: Samskapat utvecklingsarbete – ny tjänst under året

2020-06-09 Hållbart arbetsliv 39:09

Partsrådets program Hållbart arbetsliv tar fram nya tjänster under år 2020. En av programmets nya tjänster är Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten erbjuder metodstöd till lokala parter i statliga verksamheter. Metoden kan adressera många frågor och utmaningar, till exempel verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete eller teamutveckling.

Här kan du ta del av ett webbinarium där Charlotta Linse, tjänsteutvecklare, och Johan Holm från Gro berättar mer om den nya tjänsten, varför den är viktig, hur den kan stötta arbetet i din statliga verksamhet samt ger några exempel där den redan gjort nytta. Vi kommer också in på hur tjänsten kan användas digitalt.

Se webbinariet.

Webbinarium 26 maj: Hur hanterar vi stress och osäkerhet – nu och i framtiden?

2020-05-26 Hållbart arbetsliv 39:17

Hur hanterar vi stress i vardagen och på arbetsplatsen, både i kris och under normala omständigheter? Vad kan jag göra själv och tillsammans med andra för att fortsätta arbetet med att bygga upp kompetens i hur jag hanterar stress?

I det här webbinariet har programchef Emilia Liljefrost med sig Erik Fernholm på 29k som är en digital applikation där appen är mediet för att tillgängliggöra verktyg inom psykologi. Du får bland annat tips om stresshantering.

Se webbinariet.

Webbinarium 18 maj: 20 minuter med Kollektiv intelligens

2020-05-18 Hållbart arbetsliv 45:59

Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv, samtalar med Gunnar Westling ek.dr och konsult i ledarskap och lärande, om hur en organisation kan arbeta för att förbättra kunskapsintegration, koordinering och arbetsmiljö mellan organisationens grupper och team.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här.

Se webbinariet.

Webbinarium 15 maj 2020: Krisstöd kopplat till trakasserier, hot och våld i arbetslivet

2020-05-15 Arbetsmiljö 1:16:12

Krishändelser som utmärks av att andra människor vill oss illa är oftast mycket mer påfrestande och svårare att bearbeta än många andra kriser. Hot och våld i arbetslivet är därför ett speciellt problem som kräver särskild uppmärksamhet.

Leg. psykoterapeut Anna Niva berättar här om hur människor kan reagera på en stressfylld situation, vilka insatser som är verkningsfulla och när i tid dessa insatser gör mest nytta. Bland annat tar hon upp myter och forskning kring människors olika krisreaktioner, skyddsfaktorer och förebyggande arbete, rekommenderade akuta insatser och insatser över tid samt yrkesrollen som skydd.

Se webbinariet.

 

Webbinarium 12 maj: Vad händer neurologiskt när vi blir stressade och vad betyder det på arbetsplatsen?

2020-05-12 Hållbart arbetsliv 47:46

Hur funkar stress i kroppen och hur påverkar den vårt sätt att agera? Hur jobbar vi bra ihop i en tid av osäkerhet och stress? Ylva Nordling, sakkunnig kommunikatör på Partsrådet och Bi Dahlborg, processledare på Partsrådet, pratar om vad detta betyder för individ och för organisation tillsammans med moderatorn Emilia Liljefrost.

Se webbinariet.

Webbinarium 7 maj: Lansering av Hållbart arbetslivs app

2020-05-07 Hållbart arbetsliv 18:36

Charlotta Linse, tjänsteutvecklare på Hållbart arbetsliv, samtalar med Ylva Nordling och Sofia Karlsson, arbetsmiljökonsulter och tjänsteutförare för Ursäkta röran och Fånga tidiga tecken, med Milad Hawsho, teknisk projektledare om utvecklingen av en webbapplikation som nu erbjuds som ett verktyg till er medlemmar.

Appen är ett stöd i arbetet med att ta hem och sprida lärdomarna från tjänsterna som nämns ovan.

Se webbinariet.

Webbinarium 4 maj 2020: Hållbart arbete på distans – hur ska vi tänka?

2020-05-04 Hållbart arbetsliv 27:56

Hur jobbar vi på distans på ett hållbart sätt och vad är viktigt att tänka på? Rutiner och kontinuerlig kontakt med kollegor är några av knepen för en produktiv arbetsdag på distans. Professor Ann Bergman vid Karlstad universitet menar att vi tidigare har pratat om hemarbete som ett framtidsscenario, men nu är det verklighet. Ta del av hennes bästa tips för att hantera det i ett samtal med Emilia Liljefrost på Partsrådet.

Se webbinariet.

Webbinarium 27 april 2020: Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

2020-04-27 Hållbart arbetsliv 31:23

En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. I detta webbinarium berättar Per Axell, arbetsmiljöjurist, om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö och om riskbedömning vid Covid-19. Du får också en introduktion till e-utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

Se webbinariet.

Webbinarium 20 april: Hur fångar vi tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans?

2020-04-20 Hållbart arbetsliv 45:34

Hur gör vi för att fånga tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans? Vilka lärdomar har vi från forskningen och vilka goda exempel har vi från statlig sektor?

Psykologen Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i Medical management och Sofia Karlsson managementkonsult inom organisationsutveckling på EY berättar om lärdomar utifrån sitt arbete med våra tjänster Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka.

Se webbinariet.

Webbinarium 15 april: 20 minuter med Välkommen tillbaka

2020-04-15 Hållbart arbetsliv 30:39

På detta webbinarium samtalar Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv med Caroline Lornudd, psykolog, arbetsmiljöexpert samt konsult om tjänsten Välkommen tillbaka. I samtalet ges en översiktlig bild av hur en organisation kan arbeta framgångsrikt med rehabiliteringskedjans olika delar, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Se webbinariet.

När är det rätt att göra fel? Film 3

2020-03-18 Innovation och utveckling 03:31

Misslyckande som ett självklart och naturligt inslag i innovationsarbetet var ämnet för en innovationsfrukost som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom. Dr. Samuel West, grundare av Museum of Failure och Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, berättade om sina erfarenheter för ett 50-tal partsföreträdare från statliga verksamheter.

Läs mer

När är det rätt att göra fel? Film 2

2020-03-18 Innovation och utveckling 13:22

Misslyckande som ett självklart och naturligt inslag i innovationsarbetet var ämnet för en innovationsfrukost som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom. Dr. Samuel West, grundare av Museum of Failure och Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, berättade om sina erfarenheter för ett 50-tal partsföreträdare från statliga verksamheter.

Läs mer

När är det rätt att göra fel? Film 1

2020-03-18 Innovation och utveckling 13:46

Misslyckande som ett självklart och naturligt inslag i innovationsarbetet var ämnet för en innovationsfrukost som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom. Dr. Samuel West, grundare av Museum of Failure och Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, berättade om sina erfarenheter för ett 50-tal partsföreträdare från statliga verksamheter.

Läs mer

Webbinarium 26 februari om IA-systemet

2020-02-26 Hållbart arbetsliv 24:02

På detta webbinarium samtalar Magnus Ternerot från Hållbart arbetsliv med Karin Erixon från AFA försäkring om IA-systemet. Det är ett webbaserat verktyg som ger stöd för ett strukturerat arbetsmiljöarbete, som genom Partsrådet nu är tillgängligt i statlig sektor. På 20 minuter får du en kort introduktion där Magnus och Karin presenterar hur IA-systemet ger organisationer bättre möjligheter att på ett systematiskt sätt kartlägga och få en överblick över sin arbetsmiljö.

Se webbinariet.

Webbinarium 6 februari: Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

2020-02-06 Hållbart arbetsliv 01:20:34

Programchef Emilija Liljefrost ger tillsammans med Maria Wigenius Sjöberg, Anna Narving och Eva Andersson en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll.

Hur skapar vi ökat engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning? Ett svar kan vara teamutveckling.

Se webbinariet.

Psykisk hälsa som uppdrag

2020-01-30 Arbetsmiljö 12:25 minuter

Väl fungerande rehabilitering ger vinster åt samhället. Det konstaterade Rickard Bracken på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Webbinarium 16 januari om Effektiva team

2020-01-16 Hållbart arbetsliv 23:58

Vårens första webbinarium fokuserar på Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team. Tillsammans med programchef Emilia Liljefrost och Krister Nordlund som tidigare arbetade på Livsmedelsverket får du en introduktion till tjänsten och tar del av lärdomar från arbetet med ett stort antal myndigheter.

Metoder för ökad livsglädje

2020-01-13 Arbetsmiljö 20:40 minuter

Människor har mycket att lära av babianer när det gäller stresshantering. Det menade psykologen Lars Ström när han höll en föreläsning om metoder för ökad glädje och livskvalitet på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Samtalsgrupper förebygger ohälsa

2019-12-16 Arbetsmiljö 09:04 minuter

Ulla Peterson pratade om hur man kan förebygga stress och ohälsa genom kollegiala samtalsgrupper, på Partsrådets seminarium.

Läs mer

Nätmobbning i arbetslivet

2019-11-06 Arbetsmiljö 13:09 minuter

Forskaren Rebecka Cowen Forssell berättade om sin forskning kring nätmobbning och digitala trakasserier i arbetslivet, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Näthat - praktiska tips

2019-11-06 Arbetsmiljö 10:46 minuter

Ulrika Sundling arbetar med informationssäkerhet på Uppsala universitet och har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt som polis med IT-relaterad brottslighet. På ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare gav hon råd om hur man kan hantera arbetsrelaterat hat på nätet.

Läs mer

Alla behöver förstå mer om hur tekniken fungerar: Film 3

2019-10-17 Innovation och utveckling 01:58 minuter

Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser  kommer att vara nödvändiga i den digitala världen? Det var ämnet för ett studiebesök för partsföreträdare på Microsoft i Kista, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Alla behöver förstå mer om hur tekniken fungerar: Film 2

2019-10-17 Innovation och utveckling 00:56 minuter

Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser  kommer att vara nödvändiga i den digitala världen? Det var ämnet för ett studiebesök för partsföreträdare på Microsoft i Kista, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Alla behöver förstå mer om hur tekniken fungerar: Film 1

2019-10-17 Innovation och utveckling 22:33 minuter

Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser  kommer att vara nödvändiga i den digitala världen? Det var ämnet för ett studiebesök för partsföreträdare på Microsoft i Kista, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Erfarenheter och intryck från innovationsdagen

2019-09-13 Innovation och utveckling 02:25 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Varför innovation är omöjlig i offentlig sektor

2019-09-13 Innovation och utveckling 19:56 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Digitaliseringsarbete vid PTS

2019-09-13 Innovation och utveckling 19:36 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Innovation för effektivare miljöarbete

2019-09-13 Innovation och utveckling 13:16 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Innovation och omställning

2019-09-13 Innovation och utveckling 09:22 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Konsten att samtala

2019-06-19 Arbetsmiljö 15:36 minuter

Samtalet har aldrig varit viktigare i arbetslivet än vad det är nu. Det menade psykolog Patrik Nyström under ett seminarium om svåra samtal som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Välkommen på innovationsdag i Sundsvall

2019-05-28 Innovation och utveckling 01:22 minuter

Den 10 september anordnar Partsrådet en interaktiv innovationsdag i Sundsvall i samarbete med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner.

Läs mer

Interkulturell kommunikation - Att möta andra

2019-05-21 Arbetsmiljö 19:03 minuter

Gillis Herlitz talade om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild, under ett seminarium för partsföreträdare om interkulturell kommunikation.

Läs mer

Samarbete ger säkerhet

2019-05-10 Arbetsmiljö 22:00 minuter

Under ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare talade Marianne Törner om säkerhet på arbetsplatsen och hur kollektiva normer hjälper oss att hantera oförutsägbarhet.

Läs mer

Webbinarium om IA-systemet

2019-05-08 Hållbart arbetsliv 52:34 minuter

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom ramen för det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Läs mer

Snabba innovationer

2019-04-15 Innovation och utveckling 21:30 minuter

Lisa Lindström pratade om hur man som myndighet kan bli mer innovativ och arbeta snabbare, på en inspirationsfrukost för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling stod bakom.

Läs mer

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Arbetsmiljö 17:28 minuter

Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Genus och hälsa

2019-04-12 Arbetsmiljö 20:07 minuter

Professor Annika Härenstam föreläste under ett seminarium för partsföreträdare om varför det är mer relevant att diskutera arbetsmarknadens övergripande strukturer och organisering, än kvinnors arbetsmiljö.

Läs mer

Bättre möten

2019-03-28 Arbetsmiljö 17:49 minuter

Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Friska arbetsplatser

2019-02-20  Arbetsmiljö 09:46 minuter

Magnus Svartengren berättade hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.
–Ni kommer inte att ha råd att inte göra något åt den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om hur man kan höja kraften i organisationen, sa han till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Tolka ohälsa

2019-02-20 Arbetsmiljö 16:43 minuter

Mats Lekander pratade om hur vi hanterar och känner igen sjukdom, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Lär av pristagarna

2019-02-18 Innovation och utveckling 23:18

När det kommer till kreativa och innovativa processer finns det mycket att lära från Nobelpristagare och deras sätt att arbeta. Det menade entreprenören Tobias Degsell under ett frukostseminarium för partsföreträdare.

Läs mer

Nya perspektiv

2019-02-12 Samverkan 20:25 minuter.

Partsföreträdare fick nya perspektiv på samverkan, på ett seminarium som Partsrådet anordnade. Mikael Wallteg berättade om hur han förändrade företagskulturen på Systembolaget och Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet.

Läs mer

Möta rättshaverister

2019-01-28 Arbetsmiljö 12:41

Jakob Carlander delade med sig av strategier för att möta rättshaverister på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Psykisk ohälsa är ingen sjukdom

2018-03-16 Arbetsmiljö 07:46 minuter

Psykisk ohälsa är inte samma sak som psykisk sjukdom, påpekar psykiater och beteendeterapeut Åsa Kadowaki.
–Livet känns, det är normalt, slår hon fast på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Se filmen

Innovativ arbetsmiljö

2018-12-05 Innovation och utveckling 40:14 minuter

På Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har man innoverat själva arbetsplatsen. Partsföreträdare fick under ett studiebesök ta del av myndighetens arbete med att skapa ett aktivitetsbaserat kontor.

Läs mer

Ett digitaliserat land

2018-08-27 Innovation och utveckling 21:43 minuter

Estland är ett av världens mest digitaliserade länder när det kommer till den offentliga sektorn. På ett studiebesök på Estlands ambassad i Stockholm, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom, fick partsföreträdare från flera myndigheter en inblick i hur man kan digitalisera ett land.

Se filmen

Hantera hot

2018-10-19 Arbetsmiljö 18:43 minuter

Leg psykolog Alexander Tilly gav partsföreträdare praktiska verktyg för att kunna förbereda och bemöta hotfulla situationer, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Se filmen

Inspirerande besök

2019-01-23 Innovation och utveckling 18:05 minuter

Partsföreträdare från flera myndigheter fick möjlighet att inspireras av Arbetsförmedlingens arbete med digitala innovationer, på ett studiebesök på myndighetens digitala innovationscenter, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Inspirerande om innovation

2018-10-15 Innovation och utveckling 29:16 minuter

Under två dagar i september anordnade Partsrådet ett innovationslabb för partsföreträdare på innovationshuset Epicenter i Stockholm.

–Inspirerande. Det behöver inte vara så svårt att innovera, menar Emilie Hultin, ledamot i Saco-S styrelse på Karolinska institutet och en av deltagarna på innovationslabbet.

Se filmen

Så sänkte Arbetsförmedlingen i Trollhättan sjuktalen

2018-04-11 Arbetsmiljö 04:36 minuter

När Britt-Inger Gravander tillträdde som chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan 2014 var uppdraget tydligt. Hon skulle få ner de höga sjuktalen på kontoret. På Partsrådets seminariedag om rehabilitering berättar hon hur hon lyckades med uppdraget – och samtidigt fick in stolthet och arbetsglädje på kontoret.

Se filmen

Tillbaka till jobbet

2018-04-11 Arbetsmiljö 07:40 minuter

Åsa Kruse berättar om hur man kommer tillbaka till jobbet efter stressrelaterad ohälsa, på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Se filmen

Partsrådet på en minut

2018-05-24 Om Partsrådet 01:12 minuter

Se en film som beskriver Partsrådets uppdrag och verksamhet på en minut.
Är du arbetsgivarrepresentant eller fackliga företrädare kan du använda filmen när du vill informera medarbetare och intressenter om Partsrådet.

Se filmen

Partsrådet trailer e-utbildning

2018-03-16 Arbetsmiljö 00:52 minuter

Nu lanserar Partsrådet den första av fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Se filmen

Digitaliseringens effekter

2018-03-12 Innovation och utveckling 30.02 minuter

Claudia Olsson är en av Sveriges mest tongivande röster kring digitalisering och utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon inledde Partsrådets inspirationsdag om innovation med en tankeväckande föreläsning.

Se filmen

Högt tempo i Hållbart arbetsliv

2018-12-19 Hållbart arbetsliv 03:02 minuter

Det har varit en intensiv höst för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Flera myndigheter har redan tagit del av arbetsområdets tjänster och intresset inför våren är stort. I en ny film berättar programmets styrgrupp om det partsgemensamma arbetet bakom Hållbart arbetsliv.

Läs mer

Digital arbetsmiljö

2018-03-07 Arbetsmiljö 15.55 minuter

Jan Gulliksen pratade om digital arbetsmiljö på Partsrådets seminarium.

Se filmen

Sociala robotar

2018-02-19 Innovation och utveckling 07.56 minuter

Peter Säll berättade om Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter och den praktiserande roboten Robin, på Partsrådets inspirationsdag om innovationer.

Se filmen

Innovationsledning

2018-02-09 Innovation och utveckling 08.59 minuter

I filmen Ledarskapets betydelse i innovationsprocesser berättar Susanne Nilsson, forskare på KTH, om ledarskapets betydelse för innovationer på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Se filmen

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Innovation och utveckling 08:32 minuter

I filmen Design Thinking – användarcentrerad innovation, berättar Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare i december 2017. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Se filmen

Balans i livet

2017-12-06 Arbetsmiljö 13.57 minuter

I filmen Att hitta balans med arbetsliv och privatliv presenterar Cecilia Nahnfeldt  en modell för att hitta balans i livet, på Partsrådets seminarium.

Se filmen

Gränslösa arbeten

2017-11-24 Arbetsmiljö 14.29 minuter

I filmen Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras pratar Christin Mellner om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid, på Partsrådets arbetsmiljöutbildning.

Se filmen

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Arbetsmiljö 14.24 minuter

I filmen Att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön pratar Lisbeth Rydén om hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Se filmen

Friska arbetsplatser

2016-11-24 Arbetsmiljö 14.52 minuter.
I filmen Så skapar man hälsosamma arbetsplatser berättar Eva Vingård  om att hälsosamma organisationer inte kommit till av en slump. Det betonade hon på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Se filmen.

Viktigt med evidens

2016-11-09 Arbetsmiljö 13.05 minuter
I filmen Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld lyfter Henrik Belfrage fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Se filmen.

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljö 10.37 minuter
I filmen Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning guidar arbetsmiljöjuristen Per Axell partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Se filmen.

Livsviktig sömn

2016-11-24 Arbetsmiljö 15.41 minuter
I filmen Sömn: Stress,Livsstil & Arbetstider pratar sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt att sömn är väldigt viktigt – men vi behöver mindre sömn än de flesta tror. Det konstaterade han på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade.

Se filmen.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Arbetsmiljö 10.39 minuter
Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Alkohol i arbetslivet

2017-01-09 Arbetsmiljö 15.05
I filmen Hur hanterar man alkohol och alkoholproblem på arbetsplatsen berättar Ulric Hermansson om hur man kan hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.

Se filmen.

Klokare beslutsfattande

2016-10-27 Förändring och utveckling 11.27 minuter
Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Se filmen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2016-10-25 Förändring och utveckling 03.03 minuter
Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.

Se filmen.

Tänkande maskiner

2016-10-04 Förändring och utveckling 12.24 minuter
Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Se filmen.

Kompetens för idag och för framtiden

2016-07-05 Förändring och utveckling 11.00 minuter
För statliga myndigheter blir det allt viktigare att kunna både rekrytera och bibehålla kompetens. Det konstaterade Daniel Brämhagen på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” anordnade i juni.

Se filmen.

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

2016-06-29 Förändring och utveckling 03.20 minuter
En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att fatta rätt beslut på det tredje tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se filmen.

Ska du gå hem redan?

2016-06-07 Arbetsmiljö 09.27 minuter
I filmen Ska du gå hem redan berättar Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet  om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv, på Partsrådets utbildningsdag om nya gränser i arbetslivet som hölls under vintern 2016

Läs mer

Effektivt teamarbete

2016-05-27 Förändring och utveckling 03.24 minuter
I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo.  Hon föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Se filmen.

Framtidstrender

2016-04-11 Förändring och utveckling 09.42 minuter
Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” anordnade.

Se filmen.

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Förändring och utveckling 03.33 minuter
Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

Se filmen.

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Arbetsmiljö 11.29 minuter
Thomas Jordan berättar om hur man kan hantera kränkande särbehandling.  På ett seminarium med honom fick partsföreträdare hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Se filmen.

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljö 12.48 minuter
I filmen berättar Jan Mjörner om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Se filmen.

Hantera konflikter

2015-12-16 Arbetsmiljö 14.18 minuter
Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Se filmen.

Kopplingen mellan arbetstider, sömn och hälsa

2015-12-10 Arbetsmiljö 15.38 minuter
I filmen Stress, Livsstil & Arbetstider pratar Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center om hur stress under dagen leder till bättre sömn på natten,  på Partsrådets seminarium slog han hål på flera myter om sömn.

Se filmen.

Kontorstyper, hälsa och produktivitet

2015-12-10 Arbetsmiljö 11.19 minuter
I filmen Kontorslandskap – Vårt arbetssätt, vår arbetsplats & förändringsresa pratar psykologen och ekonomen Aram Seddigh om kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation under ett ett seminarium anordnat av Partsrådet i november 2015.

Se filmen.

Hantera förändring

2015-12-09 Förändring och utveckling 11.27 minuter
I filmen Vad är nyckeln till ett effektivt kommunikationsarbete berättar Göran Rosberg, partner på Ernst & Young om förändringsarbete.  Göran inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de som bäst hanterar förändring.”

Se filmen.

Förändringskommunikation

2015-12-09 Förändring och utveckling 11.10 minuter
I filmen Förändringskommunikation pratar Sonja Rasin, CEO & Partner på Diplomat Communication om kommunikationens betydelse vid förändring, på ett seminarium i november.

Se filmen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2015-11-23 Förändring och utveckling 04.00 minuter
Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Se filmen.

Fokus på stress

2015-11-04 Arbetsmiljö 12.12 minuter
Stress på gott och på ont stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade i oktober 2015.

Se filmen.

Samarbetskulturer

2015-10-16 Arbetsmiljö 11.28 minuter
I filmen pratar Thomas Jordan, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet om att bygga robusta samarbetskulturer. Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Se filmen.

Viktigt teamarbete

2015-10-15 Förändring och utveckling 13.15 minuter
Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Se filmen.

”Var närvarande som chef”

2015-10-15 Förändring och utveckling 11.35 minuter
I filmen pratar Lisa Ekström om förändringsarbete i arbetsgrupper. Hon gick från högstatusjobbet som försäljningschef på SAS till chef för SAS kundrelationer. En enhet där 24 av 28 medarbetare var placerade på grund av övertalighet.

Se filmen.

Matnyttigt om SAM

2015-10-05 Arbetsmiljö 10.23 minuter
Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Se filmen.

Att leda i förändring

2015-09-25 Förändring och utveckling 03.35 minuter
Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Se filmen.

Steg mot förändring

2015-06-10 Förändring och utveckling 12.30 minuter
Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig. Detta på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se filmen.

Individen i fokus

2015-06-05  Förändring och utveckling 03.32 minuter
Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna resonera kring sina lärdomar av dagen.

Se filmen.

Digitala trender

2015-05-29 Förändring och utveckling 10.57 minuter
I filmen Hur digitalisering förändrar tjänster och produkter gör Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talar om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Lärande inom staten

2015-05-29  Förändring och utveckling 11.18 minuter
Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Våga prata om psykisk ohälsa

2015-05-07 Arbetsmiljö 14.06 minuter
I filmen Om Psykisk ohälsa på jobbet berättar Sussi Schipper och Rickard Bracken, båda från Hjärnkoll om psykisk ohälsa. Varför omges psykisk ohälsa och sjukdom fortfarande av så många tabun? Det var en av frågorna som diskuterades på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom. Sussi Schipper och Rickard Bracken, båda från Hjärnkoll, delade med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning på seminariet.

Se filmen.

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Förändring och utveckling 03.03 minuter
Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark och innovation. Se några av deltagarna resonera kring framtidens utmaningar.

Se filmen.

Fokus på säkerhet

2015-04-27 Arbetsmiljö 12.18 minuter
På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Tankeväckande om etik

2015-04-27 Arbetsmiljö 13.42 minuter
På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Tomas Brytting, professor i organisationsetik och forskningsledare vid Ersta-Sköndal högskola, om bedrägerier och oegentligheter i arbetslivet. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 Förändring och utveckling 56.32, 00.46 & 00.55 minuter
Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.
Se paneldebatten mellan Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket, Thomas Ericson, organisationschef på Arbetsförmedlingen, Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör på den nya Polismyndigheten och Jan Löwstedt, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessutom intervjuer med två deltagare som resonerar kring dagen och sina lärdomar.

Se filmerna.

Våga lära nytt

2014-12-22 Förändring och utveckling 05.04 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekten bakom Nya moderaterna, om att våga lära nytt.

Se filmen.

Framtiden kan ingen förutspå

2014-12-22 Förändring och utveckling 04.58 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören Stefan Hyttfors på ett tankeväckande, omtumlande och lite utmanande sätt om framtiden.

Se filmen.

Digitaliseringens baksida

2014-12-08 Arbetsmiljö 12.37 minuter
Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, pratade om kränkningar på nätet.

Se filmen.

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08 Arbetsmiljö 10.59 minuter
Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare, gav tänkvärda exempel på att dagens IT-system tagits fram utan tillräcklig tanke på användaren.

Se filmen.

Användbara verktyg vid konflikter

2014-11-03 Arbetsmiljö 14.52 minuter
På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se filmen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.