Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Kompetens för idag och för framtiden

2016-07-05 Förändring och utveckling 11.00 minuter
För statliga myndigheter blir det allt viktigare att kunna både rekrytera och bibehålla kompetens. Det konstaterade Daniel Brämhagen på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” anordnade i juni.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.