Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att leda i förändring

2015-09-25 Förändring och utveckling 03.35 minuter
Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.