Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Digital arbetsmiljö

2018-03-07 Arbetsmiljö 15.55 minuter

Jan Gulliksen pratade om digital arbetsmiljö på Partsrådets seminarium.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.