Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Digitala trender

2015-05-29 Förändring och utveckling 10.57 minuter
I filmen Hur digitalisering förändrar tjänster och produkter gör Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talar om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.