Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Arbetsmiljö 14.24 minuter

I filmen Att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön pratar Lisbeth Rydén om hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.