Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Effektivt teamarbete

2016-05-27 Förändring och utveckling 03.24 minuter
I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo.  Hon föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.