Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Arbetsmiljö 17:28 minuter

Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Filtrera

(För textning, klicka i CC)

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.