Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Fokus på säkerhet

2015-04-27 Arbetsmiljö 12.18 minuter
På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.