Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Fokus på stress

2015-11-04 Arbetsmiljö 12.12 minuter
Stress på gott och på ont stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade i oktober 2015.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.