Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Framtiden kan ingen förutspå

2014-12-22 Förändring och utveckling 04.58 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören Stefan Hyttfors på ett tankeväckande, omtumlande och lite utmanande sätt om framtiden.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.