Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Gränslösa arbeten

2017-11-24 Arbetsmiljö 14.29 minuter

I filmen Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras pratar Christin Mellner om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid, på Partsrådets arbetsmiljöutbildning.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.