Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Hantera hot

2018-10-19 Arbetsmiljö 18:43 minuter

Leg psykolog Alexander Tilly gav partsföreträdare praktiska verktyg för att kunna förbereda och bemöta hotfulla situationer, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.