Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Individen i fokus

2015-06-05  Förändring och utveckling 03.32 minuter
Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna resonera kring sina lärdomar av dagen.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.