Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Innovation för effektivare miljöarbete

2019-09-13 Innovation och utveckling 13:16 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.