Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 Förändring och utveckling 56.32, 00.46 & 00.55 minuter
Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.
Se paneldebatten mellan Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket, Thomas Ericson, organisationschef på Arbetsförmedlingen, Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör på den nya Polismyndigheten och Jan Löwstedt, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessutom intervjuer med två deltagare som resonerar kring dagen och sina lärdomar.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.