Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Interkulturell kommunikation - Att möta andra

2019-05-21 Arbetsmiljö 19:03 minuter

Gillis Herlitz talade om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild, under ett seminarium för partsföreträdare om interkulturell kommunikation.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.