Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Klokare beslutsfattande

2016-10-27 Förändring och utveckling 11.27 minuter
Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.